riga01.jpg 2489,0 K

pancetta01.jpg 11202,0 K

= Pancette e pancettoni =

Pancette e pancettoni di produzione propria.

Pancette
Nostrana con cotenna - 2 / 3 Kg. circa
Nostrana senza cotenna - 1,6 / 2,4 Kg. circa
Steccata con cotenna - 2 / 3 Kg. circa

back.jpg 1501,0 K